Bemutatkozás

 Intézményünk 18 csoporttal, a székhelyintézményen kívül 2 tagóvodával működik Óvodánk pedagógiai programja az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, és a hatályos köznevelési törvény rendelkezéseinek figyelembevételével készült. Óvodánkban a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése az alapító okirat szerint történik.

Nevelési filozófiánk

Gyermekközpontú, szeretetteljes és biztonságos óvodai légkörben egyéni képességeik szerint óvjuk, védjük, neveljük, fejlesztjük a gyermekeket. Egységes nevelési elvek szerint, tagóvodáinknak egyéni arculatot adó pedagógiai programelemek alapján neveljük a ránk bízott gyermekeket. Az óvodánk nem módszerközpontú, hanem gyermekközpontú. Itt minden a gyermek érdekében történik, nemcsak a programokban, elvekben és dokumentumokban, hanem leginkább a mindennapokban. 

Óvodánkban minden csoportjában 2 felsőfokú végzettségű óvodapedagógus, egy szakképzett dajka látja el a mindennapi teendőket, és tagóvodánként 2 pedagógiai asszisztens segíti az integrált nevelést. Intézményünkben működtetett minőségfejlesztési rendszer garanciát nyújt a család és az óvoda közötti szoros együttműködésre, hazai és nemzetközi szakmai kapcsolataink pedig nevelőmunkánk folyamatos fejlesztésére.  Bővebb információ Intézményünkről, Paks város honlapján az intézmények címszó alatt található.

A gyökerek persze nem látszanak, de tudod, azok tartják a fát
Görög költő