Gyakori kérdések

Kötelező-e óvodába mennie gyermekemnek, ha néhány napon belül betölti a 3 évet?

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdés  értelmében abban az évben amelynek  augusztus 31. napjáig betölti a gyermek a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától ( szeptember 01) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Tehát a hatályos törvényi szabályozás szerint nem a szülői elhatározástól függ, hogy óvodás lesz-e a gyermek. De annak  a szülőnek akinek a gyermeke  2016. tavaszán lesz 3 éves, nem kell mást tennie, mint a tavaszi óvodai beíratásokon megjelenni, gyermekét beíratni a lakóhely szerinti település óvodájába és felkészülni a szeptemberi óvodakezdésre.

Miért csak másnaptól lehet lemondani az étkezést, ha beteg lett a gyermekem?

Intézményünk és a gyermekétkeztetést biztosító szolgáltatók között létrejött megállapodás értelmében az intézmények minden nap legkésőbb  11 óráig jelzik a szolgáltató felé a másnapi étkező gyermekek létszámát. Ennek megfelelően csak az ezt megelőző időpontban érkező jelzéseket tudjuk figyelembe venni, a másnapi ételadagok megrendelésénél.

Fontos itt megjegyezni, hogy akkor is kérjük a gyermek hiányzását jelezni, ha ingyen étkező gyermekről van szó, mert azt az ételt is ki kell fizetnie az intézménynek, hiszen csak a családok számára ingyenes az étkezés.

Étkezés lemondása a

  • Mesevár Tagóvodában: 510-917, 830-407
  • Hétszínvirág tagóvodában: 510-893; 830-154
  • Kishegyi úti tagóvodában: 510-927, 830-150

Hány nap hiányzást igazolhatok gyermekem számára egy évben?

 Az óvodai hiányzások igazolása nevelési évre  (szeptember 1-től június 31-ig) értendő.

A Házirend és a SzMSZ szerint 20 napot igazolhat a szülő nevelési évenként, az intézmény honlapján letölthető és az óvodában elérhető nyomtatványon.

Ha betegség miatt hiányzik a gyermek az óvodából, azt orvosi igazolással kell igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség kezdő időpontját, és a közösségbe visszatérés engedélyezett időpontját.