Hétszínvirág Tagóvoda bemutatkozása

A Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája a Duna, a védett Ürge mező és az Európában is egyedülálló löszpart ölelésében helyezkedik el, 1950-ben kezdte meg működését. A Hétszínvirág nevet 2001 óta viseli. A virág a természetszeretetünket jelképezi, a sok szín a változatosságot és a gyermekkorra oly jellemző fantáziagazdagságot, mesebeliséget. Jelenleg hat csoporttal dolgozunk, fenntartónk, Paks Város Önkormányzatának köszönhetően jó működési feltételek között, sok- sok eredményes pályázattal és szakmai eredménnyel büszkélkedve.

Közel húsz kiemelt nevelési feladataink közé soroljuk a környezeti, környezetvédelmi nevelést. Pedagógiai programunkat is ebben a szellemben fogalmaztuk meg, ötvözve Freinet pedagógiájával. Így született meg egyedi pedagógiai programunk: Környezeti Nevelés Freinet Elemekkel.(Freinet egyik fontos alapelve: közel lenni a természethez) Az érvénybelépése óta bővült, kiegészült, korszerűsödött pedagógiai programunk, pl. a Madarász ovi programmal.  2005 óta komposztálunk. A szárazelemet, szelektíven, több mint 10 éve gyűjtjük. 2005-ben egy megürült csoportszobából „természetbúvár”szobát alakítottunk ki, ahol a csoportszobai környezeti nevelési tevékenységeket tudjuk megvalósítani.
A 2006 óta működő Környezeti Nevelési Munkaközösségünk igen hatékony és aktívmunkájának eredménye a gyermekek mindennapi óvodai életét gazdagítja. 

Projekteket dolgoztunk ki a környezetünkkel, a természet jelenségeivel, azok megértésével kapcsolatban, pl.:

 • évszakok, 
 • a Duna, 
 • hulladékszelektálás, 
 • madarak, 
 • éves Zöld Szíves tervek
 • az óvodai hulladékszelektálás lehetőségeinek módszerei címmel
 • „Tökmagnapok, tökmagoknak” 
 • A só
 • A víz
 • A fecskék éve
 • gyógynövények… stb.

Gyűjteményeket állítottunk össze, melyek a pedagógiai tervező munkát segítik

 • Szenzitív játékok gyűjteménye óvodáskorúaknak
 • Mesék a fákról- Mesél, mesél, mesél az erdő címmel
 • A víz az élet, a víz kincs címmel 
 • Madárdalos kirándulások (gyűjtemény a madarakkal kapcsolatban, mely tartalmazza az óvodában alkalmazható verseket, meséket, találós kérdéseket, szólásokat, közmondásokat, gyermekdalokat, zenehallgatási anyagot, színezőket, játéktevékenységeket, melyek a madarak életét segíti megérteni a gyermekek számára.

Bemutató foglalkozásokat tartunk. Minden csoportszobában van akvárium és terrárium, természetsarok. Az óvodánkba lépőket „Zöld faliújság” fogadja, melynek célja a szemléletformálás, a fenntarthatóságra nevelés.  A szülőknek nevelési segédanyagot adunk, „Hogyan lesz egy óvodásból zöld szíves?” címmel, mellyel a közös nevelésre, az együttműködésre invitáljuk őket. Környezeti munkaközösségünk elkészített egy ajánlást, melynek címe: „Zöld óvodába jár gyermekem”, ebben a fenntartható életvitel gyakorlati ajánlásait fogalmaztuk meg. „Védenceink” vannak, amiket gondozunk és megfigyelünk.  Számon tartjuk Paks város természeti értékeit, rendszeresen meglátogatjuk a város öreg fáit. Salátanapokat szervezünk az egészséges életmódra nevelés jegyében. Országos pályázatot írtunk ki: „Az én zöld szíves történetem” címmel, melyre óvodapedagógusoktól kaptunk csodálatos történeteket. 

Szakmai sikereink:

1998-ben nyertük el a Zöld Szív Mozgalomtól a „Zöld Szíves” tábla használatának jogát, 2000-ben „AZ ÉV ZÖLD SZÍVES ÓVODÁJA”  kitüntető elismerésben részesültünk.
2004 – 2005 - elnyertük a MADÁRBARÁT KERT, majd a  MADÁRBARÁT ÓVODA címet, minősítést, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől.
2008-ban ismét „Az év zöldszíves óvodája”   cím birtokosa, valamint a  KVVM és az OM pályázatán elnyertük a „ZÖLD ÓVODA”   elismerő címet is.
2010. novemberében, ünnepélyes keretek között vettük át a KOKOSZ-tól (Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége) megbízólevelünket, mely szerint környezeti nevelési oktatóközpontként is működünk.
2011-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium minősítése alapján ismét elnyertük  a „Zöld Óvoda” címet.
2014-ben harmadszor nyertük el az Emberi Erőforrás Minisztériumától és a Vidékfejlesztési Minisztériumtól a „Zöld Óvoda”   címet
Több alkalommal szerveztünk országos találkozót óvodapedagógusoknak (Freinet Pedagógiai Továbbképzés, Zöld Szíves Pedagógusok Országos Találkozója). Egyik alapítója voltunk a Duna-ág megalakulásának a Zöld Szív Ifjúsági és Természetvédő Mozgalom keretén belül. Szerveztünk Duna-ág Találkozót. Sok- sok országos szakmai rendezvényen ott voltunk és átadtuk tapasztalatainkat, módszereinket.
Több alkalommal voltunk szervezői, lebonyolítói Tolna Megyei Pedagógiai Napoknak.
Az óvodapedagógusaink több környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetnek is aktív tagjai.
Nagyon szorosan együttműködünk a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalommal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel, az ÖKO Munkacsoport Alapítvánnyal.
Kapcsolatunk van a Környezeti Nevelési Egyesülettel, a helyi öko iskolával, a Deák F. Ált. Isk.-val, és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának Oktatóközpontjával.

Nagy munkába fogtunk. Óvodánk udvarán mini tanösvényt, élményösvényt alakítunk ki, ami a környezeti, környezetvédelmi nevelést, a fenntarthatóságra nevelés elveit szolgálja ezzel a sajátos módszerrel. A tanösvény eddig elkészült részei: madárkert, pillangókert, gyógynövénykert. Odú- és madáretető bemutató, az Ürge mező védett élőlényei, komposztsziget, fák háza, madárház, bogarak háza, bogár-memory stb.

Az iskolába készülő nagycsoportosoknak júniusban erdei óvodát - zöldszíves tábort szervezünk. „Faóvodában” neveljük azokat a magról nevelt csemetéket, amiket a búcsúzó nagyok kapnak meg nyár elején. Évente egyszer kirándulást szervezünk, úgy hogy a szülők – gyerekek együtt vagyunk. Terveink: a tanösvény továbbfejlesztése: „méh és bogárhotel”-l, szenzitív úttal, növénysimogatókkal.

Heti rendszerességgel van logopédiai fejlesztés, gyógytestnevelés, részképesség-zavarokat korrigáló foglalkozások, és vízhez szoktatás.

Várunk minden érdeklődőt, aki meg akarja ismerni környezeti nevelő munkánkat.

 

Tudod e, hogy a kezdet a legfontosabb, általában is.
De különösen a fiatal és zsenge lényeknél?
Hiszen leginkább ilyenkor lehet őket formálni,
S ilyenkor vésődik beléjük az a forma,
Amilyet bennük kialakítani akarunk.

(Platon)