Mesevár Alapítvány

Óvodánk alapítványa  „Mesevár” Alapítvány az Ifjúság út 6. szám alatti óvodáért elnevezéssel, 1997  június 20-án jött létre.

Az alapítvány célja: az óvodai szociális-, kulturális-, sport-, oktatási- és nevelőtevékenység szakmai valamint tárgyi feltételeinek biztosításához való hozzájárulás, különösen az óvoda környezetének rendezése, a gyermekek ellátási feltételeinek javítása, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése, az úszásoktatás, tanulmányi kirándulások szervezése, a játékállomány bővítése, az óvodapedagógusok részére szakmai továbbképzések szervezése – ezzel lehetővé téve a sikeres óvodai nevelőmunkát, a gyermekek boldoggá, egészségessé és az új ismeretek iránt fogékonnyá válását.

Adószám: 18856497-1-17
tel.: 75-510-917
e-mail: benedekelek@paks.hu

Alapítványunk bevételét évről évre a SZJA 1%-ából származó támogatás, Paks város nagyadózói támogatása és pályázati források képezik.
Minden nevelési évben támogatjuk az óvodai csoportok kirándulásait, a fejlesztő játékok beszerzését, valamint az óvoda udvarán lévő mozgásfejlesztő játékok beszerzését, karbantartását.
Az alapítvány kurratóriumának elnöke: Bosnyák Zoltánné óvodavezető