Hétszínvirág tagóvoda

„A gyermek olyan, mint a pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más, mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű.”

/ismeretlen szerző/

Hétszínvirág tagóvoda csoportjai

Bóbita

Óvónő: Műhelyi- Mácsai Márta, Miklai Ágnes
Pedagógiai asszisztens: Petrikné Kónya Magdolna
Dajka: Feczer Eszter

Huncutka

Óvónő: Török Vivien
Pedagógiai asszisztens: Rodenbücher Józsefné
Dajka: Koszter Józsefné

Vackor

Óvónő: Ékes Jánosné
Pedagógiai asszisztens: Haaz Ferencné
Dajka: Blágáné Debreczeni Emese

Napocska

Óvónők: Pfundtner Sándorné, Debreceniné Kárpáti Andrea
Dajka: Balogh Lászlóné

Kiscimborák

Óvónők: Lázár Márta, Sersli-Széles Szabina
Pedagógiai asszisztens: Weisz Jánosné
Dajka: Szmerha Judit

Helyzetkép

Óvodánk Paks legnagyobb múlttal rendelkező gyermekintézménye. Könnyen megközelíthető helyen a város főutcáján a Tolnai úton található. A Hétszínvirág Tagóvodában, 5 csoportban esztétikusan kialakított és berendezett belső környezet fogadja a gyermekeket.

Gyermekcsoportjainkban családias légkörben, szakmailag jól képzett, lelkes, fiatal  és vidám óvodapedagógusok látják el a nevelőmunkát heti váltásban. Intézményünkben tudatos és tervszerű nevelés folyik. Számunkra a legfontosabb, hogy a gyermekek pozitív élményekkel gazdagodjanak nap mint nap.

Pedagógusaink számára a tehetséggondozás épp olyan fontos, mint a felzárkóztatás. A lassabban fejlődő gyermekekkel gyógypedagógus, logopédus és fejlesztőpedagógus foglalkozik heti szinten.

Óvodakép

Egyedi arculatunk a környezeti nevelésünk, amely gyermek, tevékenység, és gondolkodásközpontú. Helyi pedagógiai programunkat is ebben a szemléletben „Környezeti nevelés Freinet elemekkel” címmel írtuk meg. Ebben olyan célokat és feladatokat fogalmaztunk meg, melyek a környezeti nevelést állítják középpontba a természetpedagógián keresztül.

Olyan óvodai élet megteremtésén munkálkodunk, amelyben a környezet és az egészség harmonikus egysége érvényesül. Természetjárásaink, sétáink, kirándulásaink egyszerre nevelési és megismerési lehetőség is, szemléletmód és cselekvési forma, érzelmi – és értelmi – viszonyulás környezetünkhöz. Célunk, a természettisztelő személyiségformálás, a környezetre  figyelő magatartásra nevelés.

Óvodánk környezeti nevelési referenciaintézmény, Örökös Zöld Óvoda, és Madárbarát Óvoda címmel is rendelkezünk, valamint 2010-től KOKOSZ környezeti nevelési oktatóközpont lettünk.

Óvodai életünk minden területén arra törekszünk, hogy a „Zöld  Szíves” szemlélet épüljön be a mindennapi nevelőmunkánkba, megbecsüljük és ápoljuk környezetünk, múltunk értékeit. Arra törekszünk, hogy a kisgyermek természettel való kapcsolata élményszerű, élettel teli, játékos, izgalmas, csodát kutató legyen. A természet megismerését, védelmét és megszerettetését szolgálja a „Madarász-ovi” programunk, ami számos madárfajjal ismerteti meg a gyermekeket. Ezen programunk madárgyűrűzéssel zárul. Madárházunk madárképekkel felszerelve segíti az udvarunkban fellelhető és más madarak beazonosítását. Szárnyfesztávolságot bemutató tábla mutatja a fényképeken szereplő madarak szárnyának méreteit.  Kialakítottunk odú és madáretető bemutató falat, rendelkezünk madárlessel. Udvarunkon környezeti nevelési tanösvény is található, ami úgyszintén a természethez való közelkerülést, annak megértését segíti.

 

A környezettudatos életvitel megalapozásához szükséges szokás- és viselkedési formák kialakítása folyamatos feladatunk. Ennek érdekében kiemelt tevékenységünk az újrahasznosítás, a szelektív hulladékgyűjtés helyi megvalósítása, a takarékosság és a természetvédelem. Folyamatosan keressük a fenntarthatóságot segítő újabb megoldásokat, a tervszerűbb, következetesebb megoldási módokat.

Óvodánk belső tereinek kialakításánál elsődleges szempontként a gyermekek szükségleteinek, érdekeinek, jogainak érvényesülését tekintjük. Csoporttermeink több funkciót töltenek be: óvodai tevékenységek, étkezések és a pihenés színtere is. Csoportszobáink berendezési tárgyainak, eszközeinek elhelyezését az aktuális nevelési feladatnak, az évszakfüggőségnek, a gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően változtatjuk, a gyermekek komfortérzetének szokás rendszer kialakításának tiszteletben tartásával. Az eszközök és tevékenységek összhangjával törekszünk az egyénhez mért személyiségfejlesztésre és tehetséggondozásra.

Tárgyi ellátottságunk kiemelkedően jó.

Minden tevékenységünk azt a célt szolgálja, hogy boldog, élménygazdag óvodás évek után gyermekeink jól felkészülten, örömmel és kellő önbizalommal lépjenek az iskola kapujába.

A mozgásos tevékenységek egyik színhelye a gazdag eszköztárral felszerelt tornaszobánk, mely a testnevelés foglalkozásokon kívül más tevékenységek (néptánc, gyógytestnevelés, labdás testnevelés, fejlesztő foglalkozások, bábszínház) lebonyolítására is alkalmas.

A légúti betegségek megelőzésére só szobát alakítottunk ki, melyet heti rendszerességgel használhatnak a csoportok.

Logopédiai foglalkoztató, fejlesztő szoba teremt lehetőséget a gyermekek külön foglalkoztatására, képességeik fejlesztésére.

Tevékenységközpontú pedagógiánk sikerességét segíti a természetbúvár szobánk, felszereltségének köszönhetően számos környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységet tudunk megvalósítani.

Az épületet zárt, tágas udvar zárja körbe, teret biztosítva a gyermeki mozgásigény kielégítésére.

Füves, fás, virágos, aszfaltos, homokos, zöld bokros terület egyaránt található korszerű játékokkal. Folyamatosan fejlesztjük játékeszközeinket, mely által minden évszakban változatos mozgáslehetőséget biztosítunk a gyermekek számára.

Udvarunkon környezeti nevelési tanösvény is található, mely biztosítja a benti játékos tevékenységek szerves folytatását, a helyi nevelési program gyakorlati megvalósítását, nagyban hozzájárulva a környezetkultúra alakításához. Lepke kertünkben a gyógynövénykertünkben a magaságyásokban  a gyerekekkel gondozzuk a növényeket, betekintést nyerhetnek a komposztálás folyamatába, valamint az állatok védelmére gondozására is nagy hangsúlyt fektetünk.

Gyermekkép

Nagy hangsúlyt fektetünk a zökkenőmentes befogadásra és mindent megteszünk azért, hogy a hozzánk érkező gyermekek érzelmi biztonságát megteremtsük. Elfogadjuk a családi nevelés létjogosultságát és kiegészítjük azt. Célunk, hogy az óvodai élet 3-4 éve alatt a szülők és nevelők között egymást tisztelő, segítő kapcsolat alakuljon ki a gyermek fejlődése érdekében. Gyakran a családokkal együtt ünnepelünk (adventi munkadélután, szülők-nevelők bálja, szülőkkel közös kirándulások, nagyok búcsúzója, témazáró projekthetek szülőkkel, nyílt napok).

Az óvodai élet megszervezése során biztosítjuk a nyugodt, szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkört. Napi és heti rendünk igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez egyaránt.

Amit kínálunk:

Fejlesztő tevékenységek:

 • Logopédia
 • Diszlexiaprevenció, tanulási nehézségek megelőzését szolgáló játékos foglalkozások
 • Gyógytestnevelés
 • Bozsik-program (labdástestnevelés)
 • Tanuszodai foglalkozás (vízhez szoktatás)
 • Képtári- és múzeumi foglalkozások
 • Gyermeknéptánc
 • Zeneiskolai koncertek
 • Színházlátogatások
 • Hitoktatás

Egyéb programjaink:

 • Jeles napok megtartása (Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja, Környezetvédelmi világnap stb.)
 • Születésnapi és névnapi ünneplések csoporton belül
 • Adventi munkadélután
 • Mikulás várás
 • Karácsonyi készülődés
 • Madárkarácsony, téli madáretetés
 • Farsang
 • Várlátogatás- március 15-i ünnep körében
 • Zöldszíves hét
 • Húsvéti készülődés
 • Gyereknapi programok
 • Madarász-ovi program, madárgyűrűzés
 • Kirándulások a projekt témákhoz kapcsolódóan
 • Séták a Duna partra, Ürge mezőre
 • Óvónők báb előadásai
 • Évzáró, búcsúzó műsor
 • Zöldszíves tábor a búcsúzó nagyoknak

Bázisintézményi jógyakorlatok

Jógyakorlat megnevezése Hétszínvirág tagóvodában: „Madarász Ovi”

 • célja: A természet megismerését, védelmét és megszerettetését szolgálja a „Madarász-ovi” programunk, ami számos madárfajjal ismerteti meg a gyermekeket játékos és interaktív formában
 • célcsoport: Óvodás korosztály (5-6 évesek)
 • intézménytípus: óvoda
 • a jógyakorlat rövid leírása

Madarász ovi foglalkozásaink fő célja- az ismeretterjesztés- mellett a gyermekek természet iránti érzékenységének kialakítása, megszilárdítása, fejlesztése.

Egy évben három alkalommal szervezzük meg  gyermekeinknek a programot, mely során számos madárfajjal ismerkedhetnek meg. A foglalkozásokat saját készítésű prezentációnk vetítésével kezdjük, mely során interaktív és játékos formában kerülhetnek közelebb a természethez. A vetítést követően kézműves vagy mozgásos tevékenységet kínálunk fel a résztvevő gyerekeknek. Októberben, a madarak jellemző tulajdonságairól, a költöző és itthon telelő madarakkal ismerkedünk. Januárban, a téli madáretetés tudnivalóit, fontosságát emeljük ki a foglalkozás során. Májusban, az óvoda udvarán fellelhető fajok madárgyűrűzését, tanösvényünk madaras állomásait próbálhatják ki a gyerekek.

Szeretnénk betekintést nyújtani mindazoknak akik nyitottak a  módszertani megújulásra, a  gyermekközpontú élményprogramok óvodai lehetőségeinek megújítására.

 

 • jógyakorlat alkalmazási területei : A tanulás támogatása
 • jógyakorlat megosztásának formája: Bemutató foglalkozás
 • A jógyakorlat
  • humán erőforrás igénye: óvodapedagógus
  • eszközigénye: projektor, vetítő vászon, barkácsoláshoz szükséges eszközök (olló, ragasztó, papír, ceruza)
  • időigénye: 45 perc+ a foglalkozás elemzés, konzultáció 60 perc

Szakmai sikereink

 • 1998-ben nyertük el a Zöld Szív Mozgalomtól a „Zöld Szíves” tábla használatának jogát, 2000-ben „AZ ÉV ZÖLD SZÍVES ÓVODÁJA” kitüntető elismerésben részesültünk.
 • 2004 – 2005 – elnyertük a MADÁRBARÁT KERT, majd a MADÁRBARÁT ÓVODAcímet, minősítést, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől.
 • 2008-banismét „Az év zöldszíves óvodája”  cím birtokosai lettünk, valamint
 • a  KVVM és az OM pályázatán elnyertük a „ZÖLD ÓVODA”  elismerő címet is.

 • 2010. novemberében, ünnepélyes keretek között vettük át a KOKOSZ-tól (Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége) megbízólevelünket, mely szerint környezeti nevelési oktatóközpontként is működünk.
 • 2011-bena Nemzeti Erőforrás Minisztérium minősítése alapján ismét elnyertük a „Zöld Óvoda” címet.
 • 2014-ben harmadszor nyertük el az Emberi Erőforrás Minisztériumától és a Vidékfejlesztési Minisztériumtól a „Zöld Óvoda” címet
 • Több alkalommal szerveztünk országos találkozót óvodapedagógusoknak (Freinet Pedagógiai Továbbképzés, Zöld Szíves Pedagógusok Országos Találkozója). Egyik alapítója voltunk a Duna-ág megalakulásának a Zöld Szív Ifjúsági és Természetvédő Mozgalom keretén belül. Szerveztünk Duna-ág Találkozót. Sok- sok országos szakmai rendezvényen ott voltunk és átadtuk tapasztalatainkat, módszereinket.

  Számos alkalommal voltunk szervezői, lebonyolítói Tolna Megyei Pedagógiai Napoknak.

   

  Nagyon szorosan együttműködünk a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalommal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel, az ÖKO Munkacsoport Alapítvánnyal.

  Kapcsolatunk van a Környezeti Nevelési Egyesülettel, a helyi öko iskolával, a Deák F. Ált. Isk.-val, és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának Oktatóközpontjával

   

  Nagy munkába fogtunk. Óvodánk udvarán mini tanösvényt, élményösvényt alakítunk ki, ami a környezeti, környezetvédelmi nevelést, a fenntarthatóságra nevelés elveit szolgálja ezzel a sajátos módszerrel. A tanösvény eddig elkészült részei: madárkert, pillangókert, gyógynövénykert. Odú- és madáretető bemutató, az Ürge mező védett élőlényei, komposztsziget, fák háza, madárház, bogarak háza, bogár-memory stb.

  Az iskolába készülő nagycsoportosoknak júniusban erdei óvodát – zöldszíves tábort szervezünk.

  „Faóvodában” neveljük azokat a magról nevelt csemetéket, amiket a búcsúzó nagyok kapnak meg nyár elején.

  Évente egyszer kirándulást szervezünk, úgy hogy a szülők – gyerekek együtt vagyunk.

  Terveink: a tanösvény továbbfejlesztése: „méh és bogárhotel”-l, szenzitív úttal, növénysimogatókkal.

  Várunk minden érdeklődőt, aki meg akarja ismerni környezeti nevelő munkánkat.

  Hétszínvirág Közhasznú Alapítvány

  Adószáma: 18862454-1-17

  Számlaszáma: 70600078-11074836 Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet

  Nevelőközösségünk 2007-ben alapítványt hozott létre azzal a céllal, hogy a pedagógiai munkánk magasabb szintre emelhessük, és az ehhez szükséges eszközöket be tudjuk szerezni.

  Valamint az óvodapedagógusok olyan képzésen vehessenek részt, amit más forrásból nem lehetne finanszírozni.

  Az alapítvány bevételéből támogatjuk a gyermekek sport és kulturális tevékenységét, kirándulások és a zöld szíves tábor költségeihez hozzájárul.

  Az udvari játék és mozgásos tevékenységek eszközbeszerzését igen magas szinten támogatja.

  A Hétszínvirág Alapítvány közhasznú alapítvány, így fogadjuk az adózók 1 %-s felajánlását.

  Elérhetőségek

  Tagóvodavezető: Lázár Márta

  Gazdasági ügyintéző: Weisz Jánosné

  Cím: 7030, Paks, Tolna út 10.

  Telefon: 70/510-897, 75/830-154

  E-mail: benedek.hetszin@paks.hu

  Óvodánk elérhetőségei

  Ha bármi kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal!

  E-mail cím

  benedekelek@paks.hu

  Telefonszám

  75/510-917

  75-830-407

  Cím

  7030, Paks
  7030 Paks, Ifjúság út 1/b

  Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
  A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.
  Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
  Működéshez szükséges cookie-k
  cookies-accepted
  Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
  PHPSESSID
  Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
  Cookie beállítások
  Megszakítás