Mesevár Óvoda

(Paksi Benedek Elek Óvoda Székhelyintézménye)

Az óvoda az Ifjúság útja és a Gesztenyés út sarkán, az ASE sportpályával szemben található. A tágas udvaron nagy füves terület, szánkózó dombok, minden csoport számára külön homokozóval ellátott játszóhely és sok érdekes udvari játék található.

Óvodánkban hat családias légkörű, vegyes életkorú gyermekcsoportban biztosítjuk a gyermekek zökkenőmentes fejlődését, csoportváltás nélkül akár 4 évig is. Az otthonosan berendezett csoportszobák mindegyikéhez külön mosdó és öltöző tartozik.

A gyermekek nevelését „óvó-védő-szeretgető”, nagy szakmai gyakorlattal rendelkező, sokoldalúan képzett gyógy-testnevelő, úszásoktató, fejlesztő pedagógus végzettséggel is rendelkező óvónők végzik. A nevelési céljaink megvalósításában pedagógiai asszisztensek, logopédus, táncpedagógus, óvodaorvos, védőnő és a Mesevár alapítvány nyújt segítséget.

Mesevár óvoda csoportjai

Alma

Óvodapedagógus: Braunné Verli Éva, Eilingsfeldné Szajkó Anita
Pedagógiai asszisztens: Cseri Istvánné
Dajka: Sebestyénné Mérei Mónika

Pillangó

Óvónők: Petiné Wolf Tünde, Vlejuné Váradi Alexandra
Dajka: Németh Szofi Katalin

Gomba

Óvónők: Mattern Edit, Nyirati Petronella
Dajka: Tóthné Zengrüber Zita
Pedagógiai asszisztens: Schveigert Jánosné

Szamóca

Óvónők: Bartáné Piros Katalin, Kovács Sarolta
Dajka: Vargáné Szabó Gabriella

Maci

Óvónők: Horváthné Szeip Ildikó, Süliné Taba Miléna
Dajka: Jankovicsné Hományi Hedvig

Bemutatkozás

A Mesevár óvoda Pakson, a lakótelepen, 6 vegyes életkorú csoporttal működik, ahol tágabb lehetőség nyílik a gyermekekkel való egyéni bánásmódra.

Hatalmas füves udvarunk és minden csoportnak saját játszó helye, homokozója van. Udvarunk ebben az évben is tovább szépült, új térkőburkolat, játéktároló házak és udvari játékok kerültek beépítésre.

Óvodaépületünk jól felszerelt, ahol az óvodás korosztály igényei szerint kialakított, ízlésesen berendezett csoportszobák és csoportonként külön öltöző és mosdó találhatók.

Napirendünk rugalmas, a gyermekek fejlettségéhez, életkorához és az évszakokhoz igazodik.

Óvodai életünket tartalmas külön foglalkozások gazdagítják: Logopédia, fejlesztő foglalkozások, gyógytestnevelés, vízhez szoktatás, labdástestnevelés, korcsolyázás, zene óvoda, színházlátogatás, hittan.

Tiszta szívből ajánlom az óvodát, ahogyan itt szeretik és gondozzák gyermekeinket az óvónők, dadusok, akiknek a kezébe adjuk legféltettebb kincsünket. A fiaimra mindig jutott egyéni figyelem. törődés, nevelés. T. I. szülő

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!

 

Nevelési programunk

„Óvodai Nevelés Játékkal, Mesével Mesevár Módra”

Játékkal, mert a játék …

 • a gyermeknek a világot és az életet jelenti,
 • az egészséges fejlődés létfeltétele,
 • a gyermek felfedező megismerésének útja,
 • együttműködésre tanít, gazdagítja a kapcsolatokat.

Mesével, mert …

 • a mesével szárnyalhat a képzelet,
 • az anyanyelven közvetít érzelmeket,
 • gazdagítja a szókincset,
 • tanulás és szórakozás egyszerre.

Mesevár módra, mert …mozgásfejlesztéssel egészül ki:

 • sok a szabad mozgás az udvaron,
 • a sportcsarnokban tornázunk,
 • a nagycsoportosoknak labdás ügyességi foglalkozásokat tartunk,
 • vízhez szoktatást és úszásoktatást szervezünk,
 • ha szükséges, van gyógy-testnevelés.
 • megismerkednek a gyermek néptánc elemeivel

Ünnepeink, hagyományaink

Mikulásvárás: Örömteli készülődés, a Mikulás nem jön be, csak elsuhan, ajándékot oszt

Advent: gyertyafényes készülődés, ünnepvárás, mézeskalácssütés

Madárkarácsony: udvari fenyőfa díszítése madáreleséggel, közös éneklés, mézes kóstolás

Farsang: jókedvű mulatozás, télűzés

Március 15.: ünnepvárás huszáros, katonás játékokkal, dalokkal, versekkel, megemlékezés

Húsvét: tavaszvárás, tojásfestés, locsolkodás, óvónők bábelőadása

Anyák napja: érzelmi ráhangolás verssel, dallal, ajándékkészítés, otthoni meghitt köszöntés

Gyermeknap: óvónők mesejátéka a gyermekeknek, közös dalos játék az udvaron

Évbúcsúztató: kirándulás a szülőkkel együtt, búcsúzás a nagyoktól dallal, játékkal, verssel

Születésnapok: az adott csoport szokásai, hagyományai szerint

Óvoda – család programok:

 • Adventi munkadélután az egész család számára
 • „Mozog a család”
 • „Uszi-buli” (a vízhezszoktatás lezárása játékos versenyekkel a Városi Tanuszodában)
 • Kirándulások

Amit még kínálunk:

 • Logopédia (beszédjavítás szükség szerint)
 • Diszlexia prevenció (tanulási nehézségek megelőzését szolgáló játékos foglalkozások)
 • Gyógy-testnevelés (mozgásszervi elváltozások megelőzése, illetve korrigálása külön foglalkozáson)
 • Labdás ügyességfejlesztés (kosárlabda előkészítő játékok az ASE Sportcsarnokban, heti 1 alkalommal)
 • Vízhez szoktatás, úszástanítás
 • Zeneóvoda (zenére fogékony gyermekek számára játékok, zenei képességek továbbfejlesztése)
 • Színházlátogatás
 • Hitoktatás

Bázisintézményi jógyakorlatok

Jógyakorlat megnevezése Mesevár tagóvoda : Mozgással a felzárkóztatástól a tehetség gondozásig

 • célja: A részképességek területén hiányosságot mutató gyermekek felzárkóztatása, a sikeres iskolakezdés érdekében, és a kiemelkedő képességgel rendelkező gyermekek differenciált fejlesztése különböző mozgástevékenységekkel.
 • célcsoport: 6-7 éves óvodás gyermekek
 • intézménytípus: óvoda
 • a jógyakorlat rövid leírása

Fejlesztő foglalkozás: A tanköteles gyermekek fejlettségét mérjük év elején. A mérés eredményétől függően kerülnek be a fejlesztő csoportba. azok, akiknél valamelyik területen hiányosságokat tapasztalunk. A fejlesztőpedagógusa speciális mozgás és részképességfejlesztő játékokkal végzi a felzárkóztatást.

A játékos mozgásfejlesztő foglalkozásokon cél, a gyermekek motoros képességeinek fejlesztése, segítve a gyermek mozgásának összerendeződését, a helyes és hatékony mozgásvégrehajtás alakulását és rögzülését.  A résztvevő gyermekeket a fejlesztő pedagógus éveleji szűrés eredménye szerint javasolja, szakértői vélemény vagy óvónői javaslat alapján.

A vízhez szoktatás-úszás komplex módon hat a  gyermek mozgásfejlesztésre. A gyakorlatok során fejlődik a testtudat, az egyensúly érzék, az állóképesség, a figyelem. A differenciált csoportba sorolás lehetőséget teremt a tehetséggondozásra.

Labdás ügyességi foglalkozás: nagycsoportos gyermekek számára.. Szem kéz koordináció, téri tájékozódás, figyelem, állóképesség, gyorsaság, fejlesztése labdás gyakorlatokkal. Tehetség ígéretek differenciált fejlesztése.

 

 • jógyakorlat alkalmazási területei: tanulás támogatása
 • jógyakorlat megosztásának formája: bemutató foglalkozás, szakmai konzultáció
 • A jógyakorlat
  • humán erőforrás igénye: óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógus
  • eszközigénye: testnevelési tornaeszközök, Mozgáskotta, egyensúlyfejlesztő eszközök, úszó deszka, merülő tárgyak, projektor, vetítő. vászon
  • időigénye: 35-45 perc, elemzés:, konzultáció 1 óra

„Mesevár” Alapítvány az Ifjúság úti óvodáért

 

Adószáma: 18856497-1-17

Számlaszáma:  11746012-20017352 OTP Bank

Székhelye: 7030 Paks, Ifjúság út 1/b

Kuratórium elnöke: Bosnyák Zoltánné

Az 1997-ben létrehozott Mesevár alapítvány legfőbb célja óvodánk udvarának és a fejlesztő eszköztárának gazdagítása. Nagy hangsúlyt fektetünk az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének támogatására.

Az alapítvány hozzájárulásával rendszeresen szervezünk országos találkozókat, konferenciákat, hogy népszerűsítsük az „ Óvodai nevelés játékkal mesével” programunkat.

Az évek során több olyan hagyomány is kialakult, amelyhez nagymértékben hozzájárult az óvoda alapítványa is. Ilyen például az Uszi buli, az úszás programunk záró eseményeként és az Adventi délutánok, a szülők részvételével.

Mesevár mese című könyv megjelentetése, udvari játéktároló faházak telepítése 2020-ban megvalósult beruházásunk.

A Mesevár Alapítvány közhasznú szervezet, így fogadjuk az adózók 1 %-s felajánlását.

 

Szülői ajánlás

Miért ajánlom a Mesevár óvodát?

Forster- Gódor Lilla vagyok, 4 gyermekes anyuka
A gyerekek 2 csoportba járnak, ez az utolsó évünk az oviban.
Szeretem az óvodában a családias légkört és a gyermekközpontúságot. Minden óvónő és dadus ismeri a gyerekeket, van hozzájuk egy-egy kedves szavuk, így ha helyettesítésre kerül a sor, vagy lekéstük a tesi foglalkozást és addig másik csoportba viszem a gyerkőcöket, tudom, hogy a gyerekek ismerik az óvónéniket és bizalommal vannak feléjük is. Nekem a másik, ami nagyon szimpatikus, az az, hogy az igazgatónő aktívan vesz részt az óvoda és a gyerekek életében, ismeri a gyerekeket és szülőket egyaránt.
Amint kitavaszodik, és a jó idő engedi, gyakran viszik a gyerekeket az ürgemezőre, játszóterekre, a faházhoz, később pedig fagyizni  Ezeket a programokat a gyerekek nagyon élvezik, kizökkennek a mindennapokból.
A farsangot is nagyon szerettem (persze nem idén), mert szülőként részt vehetettem, együtt táncolhattam a gyerekekkel.
Az ovi nagy hangsúlyt fektet az egészséges táplálkozásra, gyümölcs- zöldség fogyasztásra, aminek külön örülök, mert itthon nem esznek meg annyi mindent, mint ott.
Tamáskovics Ildikó szülő
Hogyan ajánlanám a Mesevár óvodát az érdeklődőknek? Tiszta szívből! Mint ahogyan tiszta szívből szeretik és gondozzák a gyermekeinket azok a pedagógusok, dadusok és óvodai dolgozók, akiknek itt a kezébe adjuk legféltettebb kincsünket. Az én fiaimra mindig jutott egyéni figyelem, egyéni törődés, terelgetés, nevelés. Mindig is a legjobb emlékekkel fogok visszagondolni az ovira, a programokra, az itt töltött minőségi időre.
Osztermajer Magdolna szülő
A Mesevár óvodával több, mint egy évtizede napi kapcsolatban vagyunk szülőként, így rengeteg jó tapasztalattal, pozitív élménnyel rendelkezünk. Jelenleg a 3. kisgyermekünk nagycsoportos az intézményben.
Az óvoda nagyon innovatív, lépést tart a gyorsan változó világgal, a szülőkkel együttműködve folyamatosan alkalmazkodik a mai kor gyermekeinek változó igényeihez. Mindemellett a hagyományok ápolása is jelen van az óvodai életben.
A családias környezet, a szépen berendezett csoportszobák, a tágas udvar és a számtalan sportolási lehetőség maximálisan kiszolgálja a kisgyermekek mozgás és játékigényét.
Reggelente nyugodt szívvel bízom kisfiamat az óvónénikre és a dajkanénikre, mert tudom, hogy a támogató, segítő attitűdjükkel mintát jelentenek számára. Nap mint nap egy kedves, otthonos és elfogadó légkör várja a gyermekeket ebben az intézményben, ahol személyiségük kibontakozhat és fejlődhet.

Elérhetőségek

Tagóvodavezető: Mattern Edit

Cím: 7030, Paks, Ifjúság út 1/b

Telefon: 70/510-917, 75/830-407

E-mail: benedekelek@paks.hu

Óvodánk elérhetőségei

Ha bármi kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal!

E-mail cím

benedekelek@paks.hu

Telefonszám

75/510-917

75-830-407

Cím

7030, Paks
7030 Paks, Ifjúság út 1/b

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
PHPSESSID
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Cookie beállítások
Megszakítás